RocketTheme Joomla Templates
Biografie | Afdrukken |

 

 

Mijn naam is Frederike Doeleman

Na de rechtenstudie heb ik gewerkt in de advocatuur en het hoger onderwijs.  Daarnaast heb ik mijn artistieke kwaliteiten ontwikkeld, jarenlang met keramisch werk, de laatste jaren met grafisch werk (monotypes etc.).  In het hoger onderwijs ben ik mij steeds meer gaan toeleggen op het begeleiden van studenten. In het kader daarvan heb ik meerdere trainingen en workshops gevolgd, zoals coachvaardigheden en voice dialogue. Na een type-interview, dat ik zelf heb ondergaan, ben ik mij  in het enneagram gaan verdiepen en ben ik zelf type-interviews gaan afnemen. In 2008/2009 heb ik de coach-opleiding met het enneagram bij Corael in De Bilt gevolgd. Vervolgens was de logische stap voor mij om een coach- en trainingspraktijk op te zetten.

In 2014/2015 heb ik in Haarlem de CIVAS-opleiding Familie- en Organisatieopstellingen HBO gevolgd en met goed gevolg afgerond. Dit betekent, dat systemisch werk onderdeel kan uitmaken van de coaching.


De Sitenaam

De sitenaam "Vivre sa Vie ": Leven als werkwoord en Leven als zelfstandig naamwoord en dat in één adem. Leven is ons grootste goed, onze bestaansgrond. Vivre sa Vie is een Franse uitdrukking, die staat voor:  je leven leiden op eigen, autonome wijze. En dit is tevens de manier waarop ik in het leven sta.

Het ginkgoblad is voor mij een inspiratiebron dat ik op de site en in mijn werk gebruik. De ginkgo biloba is de oudst bestaande boom op aarde en die staat voor 'eeuwige' groei. Het heldergroene blad verbeeldt dualiteit, die alom aanwezig is; goed en kwaad, leven en dood. Prachtig!

Mijn Visie
Vanuit mijn visie is de mens in de kern goed en liefdevol. Door de pijn, die vooral in de eerste levensjaren is ervaren, kan je daar al vroeg daarvan afgeraakt zijn.  Maar ook trauma’s en ingrijpende ervaringen in je later leven  kunnen verstoringen teweegbrengen. Je komt in de ban van je passies, zoals woede, schaamte, angst,  maar ook luiheid, wrok, trots, ijdelheid,  afgunst,  hebzucht, gulzigheid, lust. Je hebt je leven niet (meer) in de hand, je ontbeert evenwicht, innerlijke vrede. Mijn coaching is vooral gericht op bevordering of het herwinnen van autonomie bij de cliënt.  Zodat je weer verder kunt en bewust tot keuzes kunt komen, waar je achter staat en die goed voor je zijn.  Coaching moet vooral geen afhankelijkheid creëren en een coachingstraject zal dan ook in het algemeen van korte duur zijn. 
Mijn visie houdt ook in, dat een mens geboren is om te leren. Een leven lang. Voor diegenen, die daarvoor open staan, zijn de enneagramworkshops geschikt. Je kunt het benoemen als het werken aan persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei of werken aan spiritualiteit.


'De mens ervaart zichzelf, zijn gedachten en gevoelens als iets wat gescheiden is van de rest - een soort optisch bedrog van zijn bewustzijn.
Deze waan is een soort gevangenis die ons beperkt tot onze persoonlijke verlangens en tot genegenheid voor slechts een paar mensen. 
Onze taak moet zijn ons uit deze gevangenis te bevrijden door de kring van ons mededogen uit te breiden en alle levende wezens en de hele natuur 
in haar schoonheid te omarmen.'
Albert Einstein


 
ginkgo.png